› bieżące
15:26 / 12.03.2013

Wystawa ARTkomunikacja w Instytucie Pedagogiczno-Językowym

Wystawa ARTkomunikacja w Instytucie Pedagogiczno-Językowym

W siedzibie Instytutu Pedagpogiczno-Językowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Czerniakowskiej 22 można obejrzeć wystawę prac studentów kierunku Pedagogika pt. ARTkomunikacja. Wystawa jest czynna w godz. od 8.00 do 19.00.

Znaki, symbole, kody towarzyszą nam na co dzień. Prowokują, zmuszają do analizy, określenia ich znaczenia. Jest to współczesny język komunikacji. Wystawa prac plastyczno-technicznych studentów II i III roku Pedagogiki jest doskonałym przykładem świadomego wykorzystania tego współczesnego języka. Eksponowane prace można podzielić na te, w których proces twórczy przebiegał od wartości formalnych (linia, barwa, struktura, faktura, światło) do budowania, komunikowania określonych treści społecznych, etycznych. Drugi typ procesu twórczego - to inspiracja różnorodnymi treściami, problemami współczesnego świata i poszukiwanie formy, znaku, symbolu umożliwiającego zamianę tych treści w artystyczny komunikat skierowany do Innych. Prace malarskie to wynik cyklu zajęć związanych z ćwiczeniami kolorystycznymi i kompozycyjnymi; to rezultat wiedzy i umiejętności tworzenia układów barw – rozumienie symbolicznego i praktycznego znaczenia barw w życiu codziennym. Różnorodność rozwiązań świadczy o bardzo osobistych poszukiwaniach i jest dowodem twórczego myślenia autorów prac.

Praca o charakterze indywidualnym i zbiorowym studentów II roku na ogromnej tkaninie – rysunek i różnorodne węzły ze sznurka – to rozważania na temat ochrony środowiska, w którym żyje człowiek. Układ otwarty kół czerwonych i czarnych z ukrytymi cyframi, to indywidualny komunikat artystyczny, ale także możliwość tworzenia nowych relacji i nowych treści – inspiracja kombinatoryką. Oryginalne nakrycia głowy (czapka, maska) – ich wielofunkcyjność w pracy dydaktyczno-wychowawczej z dzieckiem w wieku przedszkolnym i młodszoszkolnym traktujemy jako pomoc dydaktyczną. Wykonanie jej wymaga od studenta sprawności konstrukcyjnych, manualnych i twórczego połączenia wielu elementów. Wiele prezentowanych rozwiązań wykracza poza skojarzeniowe stereotypy. Wyeksponowane prace związane z historią wynalazku (np. telefon, pralka, komputer, itp.), to długie, zwinięte w rulon pasy kartonu, dające możliwość dopisywania nowych informacji. Sztuka, kultura, nauka, historia wynalazków to wspaniały przykład komunikacji międzypokoleniowej.

Cechą charakterystyczną eksponowanych prac jest ich OTWARTOŚĆ. Zapraszamy do obejrzenia wystawy!

Opiekun wystawy mgr Barbara Szmyt – wykładowca w Instytucie Pedagogiczno-Językowym PWSZ w Elblągu

PWSZ

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%

Zdjęcia ilość zdjęć 4