› inwestycje drogowe
15:08 / 12.12.2012

Za dwa lata pojedziemy rozbudowaną drogą wojewódzką z Pasłęka do Ornety

Za dwa lata pojedziemy rozbudowaną drogą wojewódzką z Pasłęka do Ornety

fot. OSP Jelonki

Blisko 70-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 513 z Pasłęka przez Ornetę do Lidzbarka Warmińskiego zostanie kompleksowo przebudowany. Droga zyska m.in. nową, wzmocnioną nawierzchnię, a jej jezdnia zostanie poszerzona. Prace potrwają ponad półtora roku i rozpoczną się w 2013 r. Obecnie trwa wyłanianie ich wykonawców.

Inwestycja będzie realizowana w dwóch oddzielnych zadaniach. Pierwsze dotyczy rozbudowy drogi wojewódzkiej 513 na odcinku z Pasłęka do Ornety o długości 31 km, z kolei drugie obejmować będzie pozostały 36-kilometrowy odcinek z Ornety do Lidzbarka Warmińskiego.

Planowana przebudowa drogi wojewódzkiej nr 513 ma na celu nie tylko poprawę jej stanu technicznego, co w efekcie ma wpłynąć na ożywienie gospodarczo-społeczne regionu poprzez poprawę dostępności do terenów inwestycyjnych i turystycznych, ale jednocześnie zwiększy bezpieczeństwo podróży.

Pierwsze zadanie obejmuje rozbudowę odcinka o długości 31 km z Pasłęka (wyjazd z miasta) do Ornety (wjazd do miasta). Inwestycja nawiązuje do zrealizowanej w 2008 r. rozbudowy skrzyżowania dróg nr 505 i 513 w Pasłęku (skrzyżowanie ul. Sprzymierzonych, Augustyna Steffena, Kraszewskiego), w wyniku której powstało rondo. W tym samym okresie, w rejonie ronda przebudowano odcinek drogi 513 o długości 360 m. Fragment ten został wyłączony z opracowania, podobnie jak odcinek „513” w miejscowości Olkowo, gdzie w 2009 r. rozbudowano znajdujący się w ciągu drogi most i dojazdy.

Niestety zakres robót nie obejmuje przebudowy wcześniejszego odcinka drogi 513, od węzła Pasłęk-Północ na drodze S7, do granicy Pasłęka i dalej ulicy Sprzymierzonych do wspomnianego wcześniej ronda. Ten około 3-kilometrowy fragment przewidziany jest do modernizacji dopiero w kolejnym etapie.

Zakres przebudowy drogi nr 513 obejmuje poszerzenie jezdni i korony drogi, przebudowę skrzyżowań, korektę przebiegu trasy w zakresie łuków poziomych i profilu podłużnego, uporządkowania połączeń z drogami niższych klas oraz wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni. Ponadto w projekcie przewidziano: usunięcie kolizji infrastruktury technicznej, wycinkę drzew kolidujących z przebudową i zagrażających bezpieczeństwu ruchu, budowę dodatkowych miejsc postojowych i dróg zbierających, budowę przejść dla pieszych wraz z azylami oraz budowę zatok autobusowych wraz z peronami dla podróżnych. Drogowcy wykonają także przebudowę i budowę: chodników i ścieżek rowerowych, zjazdów indywidualnych i publicznych, obiektów inżynierskich, odwodnienia drogi, oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego.

Podobny zakres prac wykonany zostanie na odcinku o długości 36 km z Ornety do Lidzbarka Warmińskiego (wraz z poszczególnymi ulicami w tych miastach).

Kiedy rozpoczną się prace? Tego jeszcze nie wiadomo. Obecnie w obu przypadkach trwają postępowania przetargowe, które pozwolą wyłonić wykonawców robót. Możliwe więc, że drogowcy ruszą do łopat już wiosną 2013 r. Inwestor - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, określił w umowach, że prace budowlane mają potrwać maksymalnie 19 miesięcy, od chwili podpisania umowy z firmą wykonawczą.

Szacunkowa wartość obu zadań sięga około 220 mln zł. Projekty będą finansowane ze środków unijnych z RPO Warmia i Mazury 2007-2013 oraz środków województwa warmińsko-mazurskiego.

8
0
oceń tekst 8 głosów 100%