› inwestycje drogowe
07:02 / 11.12.2012

Za około 3 lata z Żuławskiej nie wjedziemy na „siódemkę”

Za około 3 lata z Żuławskiej nie wjedziemy na „siódemkę”

fot. Konrad Kosacz

To już pewne. Skrzyżowanie ul. Żuławskiej z Obwodnicą Elbląga zostanie zlikwidowane. Równolegle z budową drogi ekspresowej z Elbląga do Gdańska, w miejscu niebezpiecznego skrzyżowania powstanie wiadukt nad krajową „siódemką”. Pod koniec 2013 r. gotowa będzie pełna dokumentacja projektowa i budowlana tego przedsięwzięcia. Jego realizacja rozpocznie się nie wcześniej jak w 2014 r.

Dziś skrzyżowanie ul. Żuławskiej z drogą krajową nr 7, regulowane jest sygnalizacją świetlną, która znacznie spowalnia ruch na Obwodnicy Elbląga. W miejscu tym wielokrotnie dochodziło do niebezpiecznych sytuacji drogowych.

Docelowo cała Obwodnica ma być drogą ekspresową, z którą łączyć się będą wyłącznie węzły drogowe. Obecnie istnieją na niej dwa węzły: Elbląg Wschód (skrzyżowanie z ul. Pasłęcką i „berlinką”) oraz Elbląg Raczki (skrzyżowanie z ul. Warszawską). Równolegle z budową drugiej jezdni ekspresówki do Gdańska, realizowany będzie jeszcze jeden węzeł - Elbląg Zachód (zjazd do miasta w Kazimierzowie). Na skrzyżowaniu „siódemki” z Żuławską nie przewidziano budowy węzła, stąd konieczna jest jego likwidacja.

Tereny miasta z drogą powiatową w kierunku Helenowa, połączone zostaną wiaduktem drogowym nad obwodnicą. Razem z nim powstaną nowe lub przebudowane zostaną istniejące drogi lokalne, dojazdowe i zbiorcze w kierunku wiaduktu.

Zaprojektowany obiekt umożliwi w przyszłości rozbudowę drogi S-7 do przekroju 2x3 (2 jezdnie po 3 pasy ruchu każda). Inwestycja realizowana będzie w ramach budowy drogi S-7 na odcinku Koszwały – Kazimierzowo. Na razie nie jest znany termin jej rozpoczęcia. Spekuluje się, że roboty mogłyby ruszyć nie wcześniej niż w 2014 r. Obecnie trwa opracowywanie projektu budowy przyszłej ekspresówki, która połączy Elbląg z Gdańskiem. Dokumentacja, którą przygotowuje firma Transprojekt Gdański, ma być gotowa w lutym 2014 r.  

Inwestorem budowy wiaduktu nad „siódemką” jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie. GDDKiA rozstrzygnęła niedawno przetarg na wykonanie koncepcji programowej, materiałów do zmiany decyzji środowiskowej, projektu budowlanego i projektu wykonawczego wiaduktu drogowego nad drogą krajową projektowanej drogi S-7 wraz z dojazdami.

Nowy wiadukt wzdłuż ul. Żuławskiej zaprojektuje spółka Mosty Gdańsk. Podpisana 6 grudnia umowa, opiewa na kwotę 223 tys. zł. Gdańska firma będzie miała rok czasu na przekazanie do odbioru inwestorowi wszystkich opracowań.

W ramach prac projektowych przewidziano m.in. organizację spotkań informacyjnych z przedstawicielami władz samorządowych, mieszkańcami terenów, na których zlokalizowana jest inwestycja i innymi zainteresowanymi stronami. Dodatkowo wykonana zostanie strona internetowa projektu, aktualizowana przez cały czas trwania prac projektowych.

4
0
oceń tekst 4 głosów 100%