› inwestycje miejskie
05:41 / 29.12.2017

Za ponad 3 miliony zł przebudują i zmodernizują "Dom Zacheusza"

Za ponad 3 miliony zł przebudują i zmodernizują

fot. archiwum elblag.net

Modernizacja Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „Dom Zacheusza” w Elblągu będzie po to, by podnieść standardy leczenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Przewidziano: sześć gabinetów do terapii indywidualnej i dwa gabinety do terapii grupowej: dzieci autystycznych, integracji sensorycznej, biofeedbacku, socjoterapeutycznych z rodzicami, jedna sala będzie z lustrem weneckim.

Elbląski oddział KARAN został zarejestrowany 28.02.1995 roku. Od początku przewodniczącym jest ks. Edward Rysztowski, zastępcą - Małgorzata Magdalena Decyk. Swoją działalność elbląskie stowarzyszenie rozpoczęło od prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej w kościele Bożego Ciała, która istnieje do dziś. 5 listopada 1998 roku powołano placówkę szkoleniową, zarejestrowaną w Kuratorium Oświaty – Centrum Profilaktyki KARAN.

We wrześniu 2003 roku zarejestrowano w Centrum Zdrowia Publicznego, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny KARAN „Dom Zacheusza”. W nim stacjonarnie leczono uzależnienia u dzieci i młodzieży, pomocy udzielano im także w poradni uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz wspomagano współuzależnionych. Pierwszy pacjent do ośrodka stacjonarnego został przyjęty 9 listopada 2003 roku. 1 kwietnia 2004 r. została otwarta Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.

Po latach ośrodek wymaga przebudowy i rozbudowy. Wszystko po to, by podnieść standardy leczenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w poradniach ośrodka oraz utworzyć dla nich specjalistyczny ośrodek wsparcia.

Zakres prac przedsięwzięcia obejmuje:

przebudowę obiektu istniejącego dwukondygnacyjnego;
rozbudowę budynku istniejącego;
wykonanie zagospodarowania terenu z drogą wewnętrzną, chodnikami i miejscami postojowymi.
W ramach przedmiotowej inwestycji zostaną wykonane również nowe nawierzchnie drogi, parkingów oraz ciągów pieszych. 

Będzie: sześć gabinetów do terapii indywidualnej, dwa gabinety do terapii grupowej: dzieci autystycznych, integracji sensorycznej, biofeedbacku, socjoterapeutycznych z rodzicami, jedna sala będzie z lustrem weneckim. W ośrodku stacjonarnym planowane jest polepszenie warunków bytowych i spełnienie wszelkich wymogów sanitarno-epidemiologicznych. Zwiększy się liczba pokojów z 4 do 7, będą sale do nauki i wypoczynku, izolatka, pomieszczenie do składowania odpadów medycznych i wiele innych.

Całkowita wartość projektu to 3 233 335,00 zł, a dofinansowanie z funduszy unijnych wyniesie 2 609 858,91 zł (podpisana została umowa przez prezydenta Elbląga i marszałka województwa warmińsko-mazurskiego). 

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%