› dzieci i rodzina
11:15 / 23.02.2016

Za tydzień rusza infolinia programu 500 plus

Za tydzień rusza infolinia programu 500 plus

1 marca Urząd Wojewódzki uruchomi bezpłatną infolinia dla programu 500 plus. Na pytania rodziców odpowiadać będą pracownicy delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu.

Utworzenie infolinii, którego numeru jeszcze urzędnicy nie podali do wiadomości, na miesiąc przed planowanym uruchomieniem programu ma usprawnić procedury związane ze składaniem wniosków. Szacuje się, że w Elblągu ze świadczeń skorzystają rodzice około 10 tys. dzieci. Otrzymają oni pięćset złotych miesięcznie drugie i każde kolejne dziecko, które nie przekroczyło 18 roku życia.

Rodziny z jednym dzieckiem otrzymają świadczenie, jeżeli dochód na jedną osobę nie przekracza 800 zł. Podobnie będzie w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, jednak tutaj zastosowano już wyższy próg nieprzekraczania 1200 zł miesięcznie na osobę.

Jeżeli nie dojdzie do żadnych utrudnień, program ruszy 1 kwietnia bieżącego roku i potrwa, według zapowiedzi, 3 lata. W tym czasie będą obserwowane i oceniane skutki jego wdrożenia. Politycy są przekonani, że program nie będzie likwidować biedy, tylko zachęcać rodziców do zakładania wielodzietnych rodzin.

Można powiedzieć, że jest to prawdziwy fenomen. Jeżeli dzięki jego funkcjonowaniu poprawi się jakość życia polskich rodzin. Być może politycy zauważą i zrozumieją, że gospodarka lepiej rozwija się i funkcjonuje, kiedy mniej pieniędzy zabiera się podatnikom, dając im tym samym możliwość wydawania tej różnicy kwoty i podnoszenia, tym samym, poziomu jakości życia.

 

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%