› bieżące
11:42 / 03.10.2017

Zabytkowe tkaniny

Zabytkowe tkaniny

Konserwacja, czyli dziedzina nieodłącznie związana z historią sztuki jak i archeologią, to zabieg polegający na utrzymaniu zabytku w dobrym stanie technicznym przez jak najdłuższy możliwy okres czasu. Dziedzina ta bywa również nazywana mianem konserwatorstwa. Najczęściej stosowane zabiegi to odbudowa, adaptacja oraz rewitalizacja.

Zabiegi konserwatorskie

Ich celem jest przede wszystkim utrzymanie zabytków w jak najlepszym możliwym stanie, tak aby dzieła sztuki czy rzemiosła pozostały w swym niezmienionym stanie. Działania te możliwe są dopiero po dokładnym zinwentaryzowaniu przedmiotu, przeprowadzeniu dokładnych badań i analiz oraz ustaleniu wieku dzieła, jego wartości oraz zakresu pracy nad nim. Badania pozwalają zrekonstruować brakujące elementy oraz usunąć te mniej pożądane.

Zabytki poddawane konserwacji mają jeden główny cel: zapobiec ich degradacji, która jest nieunikniona. Jedyne, do czego mogą doprowadzić specjaliści mikrobiolodzy, chemicy i fizycy to stopniowe zwolnienie tego procesu. Zabiegi polegają przede wszystkim na przywróceniu obiektowi równowagi kwasowej (zabieg chemiczny) przez usunięcie z niego szkodliwych mikroorganizmów.

Działania fizyczne

Po usunięciu mikroorganizmów, przychodzi czas na wzmocnienie struktury obiektu. Konserwacja tkanin wykonywana jest za pomocą promieni rentgenowskich czy żywicami, którymi nasycany zostaje specjalny roztwór. Taka ochrona zabytków zapewnia zachowanie względnie dobrego stanu ważnych przedmiotów, a także zabezpiecza je przed samowolnym niszczeniem. Samo badanie zabytków zaliczane jest do pojęcia ochrony, tak samo jak upowszechnianie wiedzy o zabytkach czy samo wykonywanie przy nich prac.

Dbanie o zabytki przynosi nam nie tylko wiedzę na temat przeszłości i tego, jak żyli nasi przodkowie. Dowiadujemy się więcej na temat materiałów, z jakich korzystali, sposobów w jaki powstawały zabytkowe tkaniny a także do czego potencjalnie służyły. Konserwacja tkanin zapewnia zachowanie ważnych dla narodu zabytków, a także uzyskania dodatkowej wiedzy historycznej którą dzięki konserwacji możemy rozpowszechniać.

Warunki klimatyczne

Działania konserwatorskie umożliwiają przeciwdziałanie zagrożeniom, na jakie narażone są pradawne tkaniny. Przechowywane są one w specjalnych warunkach klimatycznych jak i oświetleniowych, co przyczynia się do spowolnienia procesu degradacji. Są one regularnie kontrolowane, a ich stan dokładnie badany.

Konserwacja tkanin przyczynia się do zachowania ducha przeszłości, za cenę regularnych prac, analiz i współpracy dużej ilości specjalistów z wszystkich dziedzin: biologii, chemii czy fizyki.

Artykuł powstał we współpracy z PPKZ S.A.

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%