› bieżące
22:01 / 11.07.2013

Zakończenie I Sejmiku Żeglugi Śródlądowej w Elblągu

Zakończenie I Sejmiku Żeglugi Śródlądowej w Elblągu

fot. elblag.net

Międzynarodowe szlaki wodne jako produkt turystyczny, koncepcja połączenia Wielkich Jezior Mazurskich i ekologia - to główne tematy poruszane w drugim dniu Sejmiku Żeglugi Śródlądowej. W dzisiejszych rozmowach uczestniczył dr Yoram Krozer z holenderskiego Uniwersytetu Holenderskiego.

Przedstawiciele stu organizacji, stowarzyszeń, związków, fundacji i klastrów zajmujących się żeglugą śródlądową wzięli udział w dzisiejszej konferencji. Podczas obrad doktor Michał Górski, dyrektor Bałtyckiego Instytutu Gmin, poruszył temat turystycznego potencjału Dolnej Wisły. W ramach Sejmiku uczestnicy mogli udać się w rejs do portu we Fromborku.

Poza ukonstytuowaniem statusu Sejmiku, pierwsze posiedzenie zajęło się sprawami związanymi z turystycznym wykorzystaniem walorów naszych rzek. Odbyłu się dwa panele: „Turystyka wodna w Polsce” oraz panel „Edukacja żeglarska”.

- Zakładamy, że efektem tychże paneli będzie stworzenie raportu otwarcia na temat turystyki wodnej w Polsce oraz wielości inicjatyw – także inwestycyjnych – zrealizowanych w ostatnich latach. Drugim – oczekiwanym i konkretnych efektem – ma być podjęcie tematu stworzenia ogólnopolskiego programu edukacji żeglarskiej w oparciu o drogi i akweny śródlądowe. Efekty pracy I Sejmiku Żeglugi Śródlądowej będą opublikowane w publikacji książkowej – mówi Jerzy Wcisła, dyr. Biura Regionalnego w Elblągu, które Sejmik organizuje.

Następne posiedzenia będą odbywały się w innych miastach. Inicjatywa - dyskutowana w różnych kręgach - ma już wielu zdeklarowanych sympatyków.

 

2
1
oceń tekst 3 głosów 67%

Powiązane artykuły

I Sejmik Żeglugi to forum nacisku na rzecz rozwoju dróg wodnych

10.07.2013 komentarzy 1

Pod patronatem ministra sportu i turystyki Joanny Muchy i ministra gospodarki wodnej Sławomira Nowaka odbył się dziś w Elblągu I Sejmik Żeglugi...