› bieżące
16:28 / 18.08.2014

Zakończył się remont zniszczonego górnego odcinka Góry Chrobrego

Zakończył się remont zniszczonego górnego odcinka Góry Chrobrego

fot. Adam Mastalerz

Przedsiębiorstwo Turystyczne Góra Chrobrego przygotowując się do sezonu zimowego zniszczyło zabytkowy odcinek ulicy Chrobrego. Naprawa drogi rozpoczęła się w maju i już się zakończyła. Czy odtworzono wszystko tak jak powinno być?

Ciężki sprzęt, który poruszał się tym szlakiem przy przygotowywaniu stoku, który Przedsiębiorstwo Turystyczne Góra Chrobrego dzierżawi od miasta, zniszczył zabytkową drogę brukową. Dokładnie chodzi o odcinek od parkingu przy parku linowym do leśniczówki Dębica.

„Niestety mam obawy czy ten historyczny brukowy trakt zostanie w identycznej postaci odtworzony. Deklaracja przedstawiciela firmy nie zawiera żadnych konkretnych szczegółów. Uważam, że powinien zostać stworzony przez odpowiednie służby protokół określający dokładnie zakres i stopień zniszczeń. Zobowiązanie naprawy uszkodzonego odcinka powinien podpisać prezes Spółki określając termin, a także co istotne sposób naprawy drogi. Zarząd Dróg natomiast powinien pełnić nadzór nad przeprowadzaną naprawą, egzekwując zapisy zobowiązania. Dlatego też istotne jest precyzyjne określenie zakresu szkód. Mam nadzieję, że urzędnicy dopilnują, aby stan zniszczonej drogi został przywrócony do stanu pierwotnego” - pisał w swoim wniosku radny Robert Turlej.

W maju rozpoczął się remont zabytkowej drogi. Prace remontowe polegały na ułożeniu nawierzchni z kruszywa betonowego o grubości 10 cm, o powierzchni 300 m kw, przełożenie nawierzchni z kamienia polnego w ilości około 150 m kw (tzw. bruk). Ponadto miało być wykonane ścinanie poboczy czyli np. usuwaniu nadmiaru ziemi zalegającej na poboczach wzdłuż drogi w ilości ok. 100 m kw, a także wykonanie ścieku (rowu) w gruncie długości około 100 metrów bieżących.

„Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg UM Elbląg w 25.06.2014r. dokonał kontroli zaawansowania robót wykonywanych w pasie drogowym ul. Chrobrego. W czasie kontroli stwierdzono uwagi co do uporządkowania terenu. Po stwierdzeniu tych uwag wykonawca zobowiązany został do wywiezienia gruzu, resztek ziemi, kamieni, patyków.” - poinformował nas Łukasz Mierzejewski z biura prasowego prezydenta

Roboty związane z doprowadzeniem drogi do stanu pierwotnego zostały zakończone 15.07.2014 r. i odebrane przed DRIiD. Dodatkowo miasto wyregulowało jeszcze skarpy na górnym odcinku ul. Chrobrego. Od daty odbioru została udzielona 12 miesięczna gwarancja. Przedsiębiorstwo Turystyczne Góra Chrobrego remont wykonało na własny koszt.

4
4
oceń tekst 8 głosów 50%

Zdjęcia ilość zdjęć 15