› inwestycje miejskie
10:58 / 10.05.2016

Zaproponuj rewitalizację basenu i zgarnij 30 tysięcy!

Zaproponuj rewitalizację basenu i zgarnij 30 tysięcy!

fot. archiwum elblag.net

O tym, że Ratusz ogłosi konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji rewitalizacji kąpieliska miejskiego przy ul. Spacerowej, Prezydent Wróblewski wspominał już kilka miesięcy temu. Te obietnice stały się faktem – zwycięzca konkursu otrzyma 30 tysięcy złotych i będzie miał prawo przygotować dokumentację projektowo-kosztową całej inwestycji. Zainteresowane firmy powinny zgłosić chęć udziału do 30 maja br.

Po raz ostatni elblążanie mogli wypocząć na kąpielisku przy ul. Spacerowej w 2011 roku. Rok później ówczesne władze Elbląga podjęły decyzję o jego zamknięciu. Obiekt był w opłakanym stanie i nie spełniał żadnych norm – chociażby sanepidowskich. Co się zmieniło od tamtego czasu? Nic. Obiekt niszczeje, porasta krzewami. Miasto w dalszym ciągu tłumaczy, że nie ma pieniędzy na jego rewitalizację. Ma za to pieniądze na ogłoszenie konkursu na projekt rewitalizacji kąpieliska. Każda chętna firma może do 30 maja złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie. Termin nadsyłania prac mija 5 września, a wyniki poznamy 10 października.

Celem konkursu jest:

  • znalezienie innowacyjnego oraz proekologicznego rozwiązania rewitalizacji zdegradowanego otwartego kąpieliska miejskiego, polegającej na przebudowie/modernizacji/adaptacji niecki basenu wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół niej, jako kontynuacji zrealizowanego I etapu Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka” w Elblągu przy ul. Moniuszki 25, w ramach realizacji miejskiego kompleksu sportowo – rekreacyjnego pn. EUROPARK oraz
  • wybór najlepszej pracy konkursowej, tj. koncepcji programowo - przestrzennej rewitalizacji otwartego kąpieliska miejskiego, poprzedzający zlecenie Autorowi (Zespołowi Autorskiemu) pracy konkursowej, która otrzyma pierwszą nagrodę, opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej całości lub wskazanego przez Organizatora fragmentu (etapu realizacji) zwycięskiej koncepcji.


Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik musi dysponować osobami (potencjałem kadrowym) zdolnym do wykonania pracy konkursowej, tj. dysponować Zespołem osób, w którego skład wchodzi co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Osoby posiadające wskazane powyżej uprawnienia powinny być wpisane na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

Zwycięzca konkursu otrzyma 30 tysięcy złotych i prawo do przygotowania dokumentacji. Przewidziano również nagrody za II miejsce (15 tys.) i III miejsce (10 tys.).

Niezależnie od nagród pieniężnych Organizator konkursu, zaprosi Uczestnika konkursu, którego praca otrzymała pierwszą nagrodę, do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Cena bez VAT zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej całości lub wskazanego przez Organizatora fragmentu (etapu realizacji) koncepcji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, wynosi maksymalnie 500 000 złotych.

 

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%