› bieżące
17:21 / 05.04.2013

Zarząd województwa protestuje przeciwko likwidacji linii kolejowej Elbląg - Braniewo

Zarząd województwa protestuje przeciwko likwidacji linii kolejowej Elbląg - Braniewo

Jak podaje serwis Wrota Warmii i Mazur, samorząd naszego województwa nie zgadza się na proponowane wyłączenie kolejowej linii Elbląg – Braniewo. Marszałek Jacek Protas wystosował w tej sprawie pismo do prezesa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zarząd Województwa nie zgadza się z planami spółki zarządzającej liniami kolejowymi i w liście do prezesa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wskazuje argumenty za utrzymaniem ruchu pociągów na spornych odcinkach.

Chodzi o linie kolejowe nr 208 między Działdowem i Brodnicą, nr 219 Szczytno-Ełk, nr 233 Czerwonka-Ełk oraz nr 254 Elbląg-Braniewo.

W liście czytamy m.in. że z argumentacją PLK „nie mogą się zgodzić ci, którzy właśnie w tych liniach/odcinkach doszukują się możliwości rozwoju regionu, który stawia na dynamiczny rozwój ekonomiczny. Regionu, w którym mieszkańcy zmuszani są dojeżdżać do zakładów pracy, które wykorzystują możliwości stref ekonomicznych. Niejednokrotnie stanowią one strategiczne korytarze transportowe dla dużych i dynamicznie rozwijających się ośrodków przemysłowych województwa warmińsko-mazurskiego”.

W ostatnich latach samorząd województwa oraz samorządy lokalne z własnych środków remontowały niektóre odcinki. Tak było między innymi w przypadku linii nr 219 między Szczytnem a Ełkiem oraz linii nr 221 Olsztyn-Braniewo. Podjęte zostały też działania w kierunku reaktywacji kolei nadzalewowej.

Przypomnijmy, że to już drugie oficjalne pismo skierowane do Prezesa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Na wcześniejsze Zarząd Województwa nie dostał do tej pory odpowiedzi.

4
0
oceń tekst 4 głosów 100%