› inwestycje
14:15 / 16.06.2012

Zatorze z kanalizacją i nowymi nawierzchniami ulic

Zatorze z kanalizacją i nowymi nawierzchniami ulic

fot. Marcin Rysicki

Jeszcze w tym roku, we wrześniu zakończy się jedna z ważniejszych inwestycji na Zatorzu. Dzięki niej zniknie problem podtapianych, po intensywnych opadach ulic. Kosztem prawie 9 mln zł, niemal cała dzielnica zyska kanalizację deszczową, a co za tym idzie nowe nawierzchnie ulic.

Wiosenne roztopy i ulewne deszcze od zawsze sprawiały, że gdy zjawiska te nasilały się, ulice Zatorza znikały pod wodą. Główną przyczyną był brak odwodnienia większości ulic. Woda nie mając ujścia, tworzyła zastoiska na jezdni oraz często zalewała pobliskie posesje. Po wielu latach wyczekiwania, jesienią ubiegłego roku ruszyła budowa kanalizacji deszczowej na Zatorzu. Po zakończeniu tego zadania, 80% dzielnicy będzie  skanalizowane. Woda z jezdni będzie odprowadzona do studzienek kanalizacyjnych, które będą wpadały do nowo budowanej kanalizacji deszczowej, a następnie do rowów melioracyjnych.

Inwestycja obejmuje swoim zakresem budowę kanałów sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Fredry, Kilińskiego, części ulicy Lotniczej, Narciarskiej, Idzikowskiego, Łódzkiej, części ulicy Olsztyńskiej, Kieleckiej, Malborskiej, Olkuskiej, Łomżyńskiej oraz części ulicy Skrzydlatej. Zatorzanie oprócz kanalizacji zyskają również nowe nawierzchnie, mocno zniszczonych obecnie ulic.

Wykonawcą robót jest firma Skanska S.A. Zgodnie z umową zakończenie prac zaplanowano do końca września 2012 r. Wartość inwestycji to 8,8 mln zł.

Budowa kanalizacji deszczowej na Zatorzu, to część dużego projektu pod nazwą „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Elbląg”. Miasto na realizację zadania „Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg – Polder Nowe Pole – Zatorze”, pozyskał unijne dofinansowanie.

5
0
oceń tekst 5 głosów 100%

Zdjęcia ilość zdjęć 12