› policja
11:11 / 22.09.2015

Zatrzymywanie praw jazdy niezgodne z konstytucją

Zatrzymywanie praw jazdy niezgodne z konstytucją

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności przepisów umożliwiających zabranie prawa jazdy. Dotyczy to oczywiście przypadku, kiedy kierowca przekroczy prędkość o więcej niż 50km/h w terenie zabudowanym.

Od maja tego roku weszły w życie nowe przepisy w wyniku których kierowca przy przekroczeniu prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym straci prawo jazdy na 3 miesiące. Sankcja ta dotyczy również przypadku, kiedy kierowca przewozi większą liczbę pasażerów niż dopuszczają to przepisy. Policjant po zatrzymaniu prawa jazdy przekazuje je do starosty, który wydając decyzję administracyjną zatrzymuje prawo jazdy.

Pierwsze zatrzymanie prawa jazdy następuje na okres 3 miesięcy. Jeżeli kierowca w tym czasie zostanie przyłapany na prowadzeniu pojazdów, przedłuży utratę prawa jazdy do pół roku. Następne spotkanie z funkcjonariuszami wiązać się będzie z cofnięciem uprawnień. Tym samym taki kierowca będzie musiał ponownie przystąpić do egzaminu.

Rzecznik Praw Obywatelskich nie zakwestionował samego zabierania prawa jazdy. Cel, jakim kierował się ustawodawca wprowadzając w życie zakwestionowane w niniejszym wniosku przepisy tj. zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jest pożądany i powszechnie akceptowany. Jednak rzecznik wskazał, że można tak robić, ale powinno się to odbywać na podstawie jednych przepisów, bez wprowadzania dodatkowych sankcji administracyjnych. Rzecznik we wniosku zakwestionował fakt, że kierowca, który przekroczy prędkość o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym może być podwójnie karany - mandatem karnym oraz zabraniem prawa jazdy.

Wniosek rzecznika dotyczy także przewidzianej przez ustawodawcę, drogi odwoławczej o decyzji starosty o zatrzymaniu prawa jazdy. Według niego nie spełnia ona standardów odpowiednich gwarancji procesowych. Jest to szczególnie ważny element dotyczący kierowców zawodowych, dla których prawo jazdy jest podstawowym warunkiem do realizowania pracy zawodowej.

 

3
1
oceń tekst 4 głosów 75%