› bieżące
11:02 / 20.09.2012

ZBK znów będzie zarządzał nieruchomościami wspólnot

ZBK znów będzie zarządzał nieruchomościami wspólnot

fot. Konrad Kosacz

Po 11 latach przerwy, Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu ponownie zajmie się administrowaniem budynkami wspólnot mieszkaniowych, w których posiada udziały. Zgodę na utworzenie zakładu budżetowego w ZBK wyrazili na wtorkowej sesji elbląscy radni.

W 2001 roku w ramach zmian organizacyjnych, Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu działający w formie zakładu budżetowego i nie posiadający osobowości prawnej, zaprzestał zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych. Czynności te sukcesywnie przekazywano podmiotom prywatnym. Do miasta, jak i do ZBK, coraz liczniej wpływały jednak skargi składane przez właścicieli lokali na poziom świadczonych przez zarządców usług. Wobec tego, miasto postanowiło zrezygnować z tej możliwości.

- W przypadku zarządzania nieruchomością bezpośrednio przez zarząd wybrany spośród właścicieli, czynności administrowania, w ramach istniejącej struktury zakładu, mógłby Zarząd Budynków Komunalnych wykonywać jako reprezentant jednego z właścicieli, którym jest Gmina Miasto Elbląg – czytamy w uzasadnieniu uchwały podjętej przez radnych 18 września.

W tym samym dokumencie zaznaczono, że administrowanie budynkami wspólnot mieszkaniowych będzie miało jedynie charakter przejściowy i polegało będzie wyłącznie na wykonywaniu czynności faktycznych, na polecenie zarządów wspólnot wyłonionych spośród właścicieli lokali.

Środki pozyskiwane z zarządzania nieruchomościami mają być przeznaczane na działalność statutową ZBK.

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%