› inwestycje drogowe
15:48 / 09.01.2013

Zetną stare drzewa na Saperów, by wydłużyć prawoskręt

Zetną stare drzewa na Saperów, by wydłużyć prawoskręt

fot. Konrad Kosacz

Dolny odcinek ulicy Saperów jeszcze w tym roku czeka przebudowa. Miasto planuje wydłużyć i poszerzyć prawoskręt z ul. Saperów w ul. Bema. Istniejący pas do skrętu w prawo jest zbyt krótki i nie spełnia swojego zadania, często powodując zatory. Niestety jego wydłużenie skutkować będzie wycinką kilku ponad stuletnich lip.

Przypomnijmy, w ubiegłym roku miasto wykonało I etap przebudowy ulicy Saperów. Polegał on na budowie nowych miejsc postojowych oraz ułożeniu nowego chodnika, po stronie wschodniej na odcinku od pętli tramwajowej do ul. Czarnieckiego oraz po stronie zachodniej na odcinku od ul. Mierosławskiego do ul. Bema. Na wysokości budynku przy ul. Saperów 9-11, jesienią ubiegłego roku wycięto sześć stuletnich, zdrowych lip, które kolidowały z przebiegiem nowego chodnika. Wycinka drzew, które zostały zasadzone przez Niemców wraz z wybudowaniem koszar w 1912 roku, wywołała zdziwienie i oburzenie mieszkańców okolicznych domów.

W tym roku planowane jest usunięcie kolejnych drzew rosnących przy ul. Saperów. Magistrat zamierza bowiem wykonać nowe nawierzchnie na pozostałych chodnikach w ciągu ul. Saperów oraz wydłużyć prawoskręt w ul. Bema.

- Obecnie ogłoszony został przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie wydłużenia i poszerzenia prawoskrętu z ul. Saperów w ul. Bema – informuje Łukasz Mierzejewski z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego. - Podyktowane jest to potrzebą skrócenia postoju pojazdów, które ze względu na wąskie gardło tego skrzyżowania nie mają możliwości płynnego jego opuszczenia, pomimo, że sygnalizacja świetlna umożliwia taki manewr.

Poszerzenie prawoskrętu kolidować będzie z rosnącymi pomiędzy jezdnią a chodnikiem lipami. Miasto przewiduje wycinkę tych drzew.
- Zarządca drogi aktualnie wystąpił do odpowiednich służb z wnioskiem o wyrażenie zgody na ich wycinkę – potwierdza pracownik Biura Prasowego elbląskiego magistratu.

Dokumentacja projektowa dla tego zadania, ma być gotowa do końca kwietnia 2013 r. Projekt zawierać będzie opracowania branży drogowej wraz z urządzeniami drogi tj. przebudową oświetlenia i kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi oraz usunięcia kolizji uzbrojenia podziemnego z przebudowywanym odcinkiem.

Według zapowiedzi urzędników, roboty drogowe mają rozpocząć się w drugiej połowie roku 2013, po wyłonieniu w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcy robót. W roku 2014 planowane jest z kolei ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na całej długości i szerokości ul. Saperów.

Na przedmiotową inwestycję w budżecie miasta zabezpieczono środki finansowe na lata 2013 i 2014 w wysokości 1 mln 50 tys. zł.

4
0
oceń tekst 4 głosów 100%

Powiązane artykuły

Drogowcy ułożą nowy asfalt na Asnyka i Kopernika. Będą utrudnienia w ruchu

22.10.2012

Sporych utrudnień, a nawet czasowego wstrzymania ruchu, mogą spodziewać się w tym tygodniu kierowcy przejeżdżający ulicą Asnyka. W związku z modernizacją...

Zdjęcia ilość zdjęć 4