› poradnik
13:38 / 17.08.2012

Zielone światło dla zadłużonych lokatorów ZBK

Zielone światło dla zadłużonych lokatorów ZBK

fot. Artur Borkowski

W ramach Nowego Programu Mieszkaniowego i Programu Oddłużeniowego, Zarząd Budynków Komunalnych pomaga lokatorom w trudnej sytuacji materialnej rozłożyć na dogodne raty zaległości związane z opłatą czynszu. W zależności od wysokości zadłużenia, należy przedstawić odpowiednie dokumenty.

Przy składaniu wniosku o rozłożenie na raty należności nieprzekraczających kwoty 10 tys. zł wymagane jest przedstawienie dokumentów potwierdzających dochody wszystkich osób zamieszkujących w lokalu z okresu trzech ostatnich miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku, takich jak np.:
  • zaświadczenia o dochodach netto wystawione przez pracodawcę,
  • aktualne decyzje o przyznaniu/waloryzacji renty lub emerytury,
  • decyzje o wysokości świadczeń uzyskiwanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • decyzje o wysokości świadczeń wypłacanych przez Departament Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Elblągu,
  • inne dokumenty potwierdzające otrzymywanie alimentów, zasiłków, stypendiów, dodatków (z wyłączeniem mieszkaniowego), zapomóg, itp.,
  • w przypadku osób bezrobotnych wymaga się przedstawienia zaświadczenia o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy wraz z informacją o przyznanym prawie do zasiłku z tytułu pozostawania bez pracy oraz informacji o propozycjach otrzymania pracy; od osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy wymaga się przedstawienia stosownego zaświadczenia o niezarejestrowaniu w Urzędzie Pracy.
Od lokatorów ubiegających się o umorzenie należność lub o rozłożenie na raty należności przekraczających kwotę 10 tys. zł dodatkowo przy składaniu stosownego wniosku wymaga się przedstawienia deklaracji PIT (z widoczną pieczątką wpływu) złożonych do właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego lub zaświadczeń wystawionych przez właściwego miejscowo naczelnika Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanych dochodów przez wszystkie osoby zamieszkujące w lokalu.
 
Wniosek w sprawie rozłożenia na raty należności do kwoty 10 000,00 zł – pobierz
Wniosek w sprawie rozłożenia na raty należności powyżej kwoty 10 000,00 zł – pobierz
 
Wnioski wraz załącznikami należy składać w Dziale Windykacyjno-Czynszowym przy ul. Hetmańskiej 31 w Elblągu.
 
 
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.zbk.elblag.pl
2
0
oceń tekst 2 głosów 100%