› bieżące
07:00 / 18.02.2013

Zjadłeś w Tłusty Czwartek pączki w pracy? Musisz rozliczyć się z fiskusem

Zjadłeś w Tłusty Czwartek pączki w pracy? Musisz rozliczyć się z fiskusem

Jak informuje nas jeden z czytelników, Ministerstwo Finansów wymaga, aby pracownicy, którzy dostali w pracy pączki w Tłusty Czwartek, zapłacili za to podatek. – Czy to jest prawda czy też ponury żart? – pyta nasz czytelnik. Postanowiliśmy to sprawdzić.

Odpowiedź znaleźliśmy na stronach internetowych Polskiej Agencji Prasowej i stacji TVN24. Okazuje się, że faktycznie tłusty podarunek od pracodawcy, może nam się odbić czkawką i to finansową.

Ministerstwo finansów tłumaczy, że dodatkowe świadczenia dla pracowników, nawet słodki poczęstunek, to przychód do opodatkowania. Według resortu zwolnienie z podatku jest możliwe, gdyby zakup sfinansowano z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Ministerstwo Finansów poinformowało w odpowiedzi na pytania Polskiej Agencji Prasowej dotyczące opodatkowania pączków, które firmy dają pracownikom w tłusty czwartek, że zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, "przychodami (...) są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń".

Ustawa ta mówi, że za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty. Nie ma przy tym znaczenia źródło finansowania tych wypłat i świadczeń.

MF podało, że przychodem są zwłaszcza: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Resort wskazał też, że przychodu pracownika nie stanowią te świadczenia otrzymane od pracodawcy, których obowiązek finansowania przez pracodawcę wynika z odrębnych przepisów (np. badania okresowe).

"Jednakże, żadne regulacje prawne nie nakładają na pracodawców obowiązku zakupu pączków dla pracowników. Dlatego też otrzymanie przez pracownika takiego świadczenia jest jego przychodem, który podlega opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla przychodów ze stosunku pracy. Wartość zakupionego świadczenia ustala się według ceny zakupu" - podkreślił resort finansów.

Dział księgowy jednej z firm uznał, że aby prawidłowo rozliczyć się z fiskusem potrzebna jest lista, na której pracownicy mieli zadeklarować ile pączków zjedli.

 

4
2
oceń tekst 6 głosów 67%