› bieżące
12:47 / 15.11.2013

Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Malborskiej, Fabrycznej i Zagonowej

Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Malborskiej, Fabrycznej i Zagonowej

fot. elblag.net

W związku z kontynuacją robót budowlanych w ramach Zadania C02a – Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg w rejonie rzeki Fiszewki do mostu w Al. Tysiąclecia wykonawca robót SKANSKA S.A. informuje, że od dnia 18 listopada 2013 planowane jest zamknięcie skrzyżowania ulic Malborskiej z Fabryczną oraz ul. Zagonową. W chwili obecnej zamknięty został prawoskręt z ul. Malborskiej w ul. Zagonową celem przeprowadzenia prac przygotowawczych związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej.

Zamknięcie skrzyżowania przebiegać będzie dwoma etapami. Etap IIA obejmuje zamknięcie głównego pasa ul Malborskiej. Dojazdy do ul. Fabrycznej oraz Zagonowej ze względów na prowadzone prace zostaną zamknięte. Dojazd do w/w ulic odbywać się będzie wyznaczonymi objazdami. Ruch ul. Malborską odbywać się będzie wyznaczonym tymczasowo pasem ruchu wahadłowo sterownym za pośrednictwem tymczasowej sygnalizacji. Po wykonaniu prac objętych etapem IIA przywrócony zostanie ruch w ciągu ul. Malborskiej oraz otwarty zostanie wjazd w ul. Fabryczną. Przewidywany czas realizacji etapu IIA wynosi około 3 tygodni.

Dojazd do ul. Zagonowej od strony ul. Malborskiej zostanie całkowicie zamknięty wraz z rozpoczęciem prac w Etapie IIA. Ulica Zagonowa będzie stopniowo uwalniana zgodnie z postępem robót budowlanych. Ruch w kierunku ul. Zagonowej odbywać się będzie od strony ul. Panieńskiej oraz ul. Sopockiej. Dokładne terminy prac na ul. Zagonowej zostaną podane w późniejszym czasie.

Ruch pieszy w obrębie przedmiotowego skrzyżowania odbywać się będzie istniejącymi chodnikami. Ciągi piesze oddzielone będą od obszaru robót przy pomocy ogrodzeń segmentowych wraz ze stosownym oznakowaniem.

Szczegóły organizacji ruchu przedstawiają załączniki graficzne. Prosimy o ostrożną jazdę i stosowanie się do tymczasowego oznakowania.

Projekt pn. "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Elbląg" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Monika Borzdyńska
Rzecznik prasowy w Biurze Prezydenta Miasta

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%

Zdjęcia ilość zdjęć 2