› rozwój i edukacja
06:09 / 13.03.2013

Zmiany w elbląskiej oświacie. Zlikwidują CKU a powstanie CKZiU

Zmiany w elbląskiej oświacie. Zlikwidują CKU a powstanie CKZiU

Elbląscy radni zadecydowali o powołaniu nowego zespołu szkół pn. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w skład którego wejdzie dotychczasowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i nowo powołana Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum. Placówka ma zacząć działać od 1 września br.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa działająca w strukturach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, będzie trzyletnią szkołą dla absolwentów gimnazjum. Jej ukończenie i zdanie egzaminu zawodowego umożliwi uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i dalsze kształcenie, począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Obok szkoły zawodowej będzie działać czteroletnie technikum, również dla absolwentów gimnazjum. Jego ukończenie umożliwi uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów zawodowych oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.Szczegóły dotyczące kierunków kształcenia zostaną ustalone wkrótce.

A co z obecnym Centrum Kształcenia Ustawicznego?

Teraźniejsze CKU zostanie „wchłonięte” przez zespół szkół, który będzie miał nową nazwę tj. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu w skrócie CKZiU. Obecnie Centrum Kształcenia Ustawicznego składa się z: gimnazjum dla dorosłych, zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, szkoły policealnej dla dorosłych, technikum dla dorosłych i technikum uzupełniającego dla dorosłych. Po 1 września br. wzbogaci się o wyżej wymienioną zasadniczą szkołę zawodową oraz technikum.

Do zadań CKZiU należeć będzie prowadzenie edukacji młodzieży i dorosłych, prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, prowadzenie działań w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, współpraca z pracodawcami i organizacjami pracodawców. Utworzenie nowej placówki poszerzy ofertę edukacyjną w naszym mieście oraz stworzy zainteresowanym szansę podwyższenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. Rozległość i złożoność zadań Centrum stanowić będzie realizację koncepcji uczenia się przez całe życie i zintegrowanie edukacji dorosłych z systemem oświaty, a także zwiększy wśród osób dorosłych świadomość istnienia różnych możliwości bezpłatnego podwyższania kwalifikacji, a tym samym szybkiego odnalezienia się na rynku pracy.

5
0
oceń tekst 5 głosów 100%