› bieżące
14:57 / 15.06.2012

Zmiany w okolicy szpitala miejskiego. Ulica Prusa będzie jednokierunkowa

Zmiany w okolicy szpitala miejskiego. Ulica Prusa będzie jednokierunkowa

fot. Marcin Rysicki

Już wkrótce, sąsiadująca ze Szpitalem Miejskim, ulica Prusa stanie się drogą jednokierunkową. Podobna zmiana miała zostać wprowadzona na ul. Reja. Ze względu na sprzeciw mieszkańców tej ulicy, magistrat nie zdecydował się jednak na ten wariant.  

Zgodnie z propozycją Departamentu Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego, ulice Prusa i Reja miały zostać oznakowane jako ulice jednokierunkowe, z możliwością wyznaczenia miejsc postojowych wzdłuż na jezdni (z lewej strony ulicy) i  możliwością przekształcenia pasów zieleni na  dodatkowe miejsca postojowe (w ul. Żeromskiego i ul. Komeńskiego). W ten sposób łącznie powstać miały 83 miejsca postojowe. Zdaniem magistratu, taka zmiana powinna zapewnić użytkownikom dróg bezpieczną przejezdność po wąskich jezdniach i miała na celu zwiększenie ilości miejsc postojowych.

Tylko w latach 2009 – 2011, przy ul. Reja miało miejsce aż 7 kolizji drogowych. Propozycje zmian organizacji ruchu na tej ulicy, wynikały także z niewłaściwych zachowań kierowców. Nagminnie zdarza się parkowanie pojazdów w zatokach przy nowym budynku wielorodzinnym a tym samym zawężenie szerokości jezdni do jednego pasa ruchu, w efekcie czego kierowcy najeżdżają na wąski chodnik. Problem rozwiązać miało oznakowanie ulicy Reja, jako jezdni jednokierunkowej z możliwością wyznaczania miejsc postojowych wzdłuż na jezdni (z lewej stron ulicy – wjazd od ul. Żeromskiego). Dodatkowo zaplanowano utworzenie nowych miejsc postojowych w ciągu ul. Żeromskiego na pasach zieleni pomiędzy jezdnią, a chodnikiem (przy parku). Łącznie powstałoby 36 miejsc postojowych (w tym 18 nowych).

Powyższe zmiany uzależnione były od woli mieszkańców. Magistrat w marcu, przez dwa tygodnie zbierał opinie i uwagi w sprawie nowej organizacji ruchu na wspomnianych ulicach. Konsultacje społeczne spotkały się jednak z małym odzewem ze strony elblążan.

Na wniosek mieszkańców ul. Reja, Departamentu Zarządu Dróg zdecydował nie wprowadzać ruchu jednokierunkowego na tej ulicy. W przyszłym roku zaplanowano jednak budowę miejsc postojowych (ok. 18 stanowisk), w pasie zieleni przy ul. Żeromskiego.

Sprzeciwu nie było za to w przypadku zmian na ul. Prusa, gdzie w dniach powszednich, od  rana do popołudnia, kierowcy parkują samochody na jezdni. Powoduje to ciągłe zwężanie jednego pasa ruchu, co w efekcie sprawia, że kierowcy jeżdżą po chodniku. Dodatkowo w latach 2009 - 2011 miały tam miejsce 4 kolizje drogowe.

Konsultacje wykazały za zasadne, oznakowanie tej ulicy jako jezdni jednokierunkowej (z wjazdem z Komeńskiego i wyjazdem w Żeromskiego). W ten sposób wzdłuż lewej strony jezdni, wyznaczonych zostanie 31 miejsc  postojowych. Z uwagi na zniszczoną nawierzchnię jezdni, do czasu jej odnowy, miejsca parkingowe wyznaczone zostaną tylko oznakowaniem pionowym.

Pod uwagę brana jest również możliwość częściowego przekształcenia pasów zieleni, oddzielających jezdnię od chodnika, na dodatkowe miejsca postojowe w ul. Komeńskiego i uporządkowanie postoju na parkingu u zbiegu ulic Komeńskiego i Reja (przy szpitalu wojskowym). Dzięki temu powstałoby 16 nowych miejsc postojowych.

Dokładny termin i zakres wprowadzanych zmian w organizacji ruchu drogowego na ul. Prusa i Komeńskiego, zostanie podany w terminie późniejszym. Do tej pory obliczono szacunkowy koszt oznakowania poziomego i pionowego, montażu słupków wygrodzeniowych, a także budowy miejsc postojowych z płyt przy ul. Komeńskiego.

4
0
oceń tekst 4 głosów 100%

Zdjęcia ilość zdjęć 3