› bieżące
08:17 / 28.08.2014

Znamy wykonawcę zmian w Okręgu nr 2 w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014

Znamy wykonawcę zmian w Okręgu nr 2 w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014

fot. Bartłomiej Ryś

Budżet Obywatelski został uruchomiony w 2012 roku. Od tego czasu cieszy się coraz większą popularnością. Na oddanie swoich głosów w trzeciej edycji zdecydowało się 20 211 elblążan. Dzięki swoim głosom zdecydowali, co należy zmienić w mieście w 2014 roku.

W lipcu miasto ogłosiło przetarg dotyczący powstania w okręgu numer 2 trasy pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem na trasie ul. Fromborskiej-Zajazd-Krasny Las. Na ten projekt głosowało 992 osób, czyli ponad 24 % ogólnej liczby głosów w tym okręgu. W głosowaniu wzięło udział 4081 osób, czyli prawie cztery razy więcej niż w roku poprzednim. Przewidywany koszt to 400 000 zł.

Przyjmowanie ofert trwało do początku sierpnia bieżącego roku. W tej chwili znamy już wykonawcę zadania oraz jego koszt. W postępowaniu przetargowym złożono dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertą okazała się złożona przez firmę SKANSKA S.A.

Zamówienie obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego, remont i regulacje zjazdów budowę oświetlenia ulicznego oraz budowę kanału teletechnicznego. Ponadto z zakres zamówienia wchodzi wycinka drzew, które kolidować będą z budową, organizacja ruchu (oznakowanie pionowe i poziome, urządzenia BRD), także przebudowa kolizji z istniejąca infrastrukturą techniczną i przebudowa przepustu zlokalizowanego w km 0+095.

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja wykonana przez firmę Arkas-Projekt. Dokumentacja sporządzona została dla odcinka od rzeki Babicy do skrzyżowania na wysokości ulicy Stanisława Lema (ok. 3 km). Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie robót od rzeki Babcia do zjazdu zlokalizowanego na wysokości ulicy Leona Kruczkowskiego. Podyktowane to jest tym, iż roboty objęte dokumentacją projektową są etapowane.

Termin realizacji zamówienia to 30.06.2015 roku. Koszt tej inwestycji wyniesie 1 433 003,6 zł. 

W związku z tym pojawia się pytanie dlaczego SKANSKA będzie prowadziła prace za ponad milion złotych, skoro w ramach Budżetu Obywatelskiego na ten okręg, przeznaczonych jest 400 tysięcy?

- Projekt ten jest wieloletni. Faktycznie w tym roku finansowany jest z Budżetu Obywatelskiego na co przeznaczone jest 400 tysięcy złotych. Dodatkowo miasto dokłada 229 tys. zł głównie na oświetlenie. Dalsze prace są przygotowane na przyszły rok. W związku z tym firma SKANSKA za teraźniejszy projekt oraz za prace w przyszłym roku otrzyma ponad milion złotych - informuje nas Rafał Maliszewski z biura prasowego prezydenta.

3
0
oceń tekst 3 głosów 100%