› dzieci i rodzina
10:45 / 15.09.2015

Zobacz, co w szkole jest za darmo, a za co zapłacisz

Zobacz, co w szkole jest za darmo, a za co zapłacisz

Nie każdy rodzic wie, że np. ubezpieczenie NNW nie jest w szkole obowiązkowe, a lekcja dzieci w klasach od 1 do 3 nie muszą trwać 45 minut. Poznaj prawa, jakie mają uczniowie i rodzice.

Przede wszystkim Ministerstwo Edukacji przypomina, że wszelkie opłaty w szkole publicznej są dobrowolne. Można je wnosić, ale nie jest to obowiązek. Dotyczy to między innymi wspomnianego ubezpieczenia NNW.

Za to nie zapłacisz w przedszkolu: - od dwóch lat rodzice mają zagwarantowane ograniczenie wysokości opłat pobieranych przez publiczne przedszkole. Co najmniej 5 godzin dziennie jest bezpłatnych, a za kolejne godziny rodzice płacą maksymalnie 1 zł; - za zajęcia dodatkowe prowadzone przez przedszkole rodzice nie ponoszą dodatkowych opłat; - przedszkole nie może pobierać dodatkowych opłat na zakup np. środków czystości, artykułów papierniczych wykorzystywanych na zajęciach itp.

Za to nie zapłacisz w szkole: - szkoły nie mogą pobierać opłat od rodziców za korzystanie z dziennika elektronicznego; - rodzice nie muszą obowiązkowo ubezpieczać dzieci w szkołach, także w czasie wycieczki i imprezy szkolnej organizowanych w kraju. Ubezpieczenie wypadkowe NNW jest dobrowolne dla wszystkich. Co więcej, dyrektor nie może żądać od rodziców jakichkolwiek oświadczeń jeśli rodzic z ubezpieczenia w szkole rezygnuje; - Rada Rodziców: składka jest absolutnie dobrowolna. Nikt nie może zmuszać rodzica do jej uiszczenia.

Prawa uczniów i rodziców: - uczniowie w klasach I-III szkoły podstawowej mają prawo do swobodnej organizacji zajęć; lekcje nie muszą trwać 45 minut. - Uczniowie mają prawo do prac domowych dostosowanych do ich możliwości. Rodzice uczniów mogą współpracować z nauczycielem w tym zakresie. - Rodzice mają prawo do informacji o treści nauczania przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. - Rodzice mają wpływ na realizowane w przedszkolach i szkołach programy wychowawcze. - Uczeń ma prawo do otrzymania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach bez konieczności posiadania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wystarczy rozpoznanie dokonane przez nauczyciela lub specjalistę w przedszkolu lub szkole.

Chcesz poznać wszystkie przysługujące prawa rodzicom i uczniom? Wejdź na stronę https://men.gov.pl/niezbednik

3
0
oceń tekst 3 głosów 100%