› bieżące
16:36 / 03.12.2013

Zobacz, kto dostał nagrody za poprawę bezpieczeństwa w mieście

Zobacz, kto dostał nagrody za poprawę bezpieczeństwa w mieście

fot. nadesłane

Dzisiaj Prezydent Elbląga Jerzy Wilk wręczył wyróżnienia 17 osobom, które prowadziły aktywne działania w ramach programu "Bezpieczny Elbląg". Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. policjanci, strażniczka miejska, dyrektorzy szkół, placówek socjalnych, jednostek budżetowych, czy spółdzielni mieszkaniowych.

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które otworzył Prezydent Elbląga Jerzy Wilk wręczono wyróżnienia, ale także debatowano nad samym programem "Bezpieczny Elbląg" i ewentualnym jego ulepszeniem. Przypomnijmy pełna nazwa programu brzmi Miejski program zapobiegania przestępczości oraz bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Jedak bardziej znany jest pod krótkim hasłem "Bezpieczny Elbląg", to program realizowany z powodzeniem w naszym mieście.

W ramach programu działają trzy komisje, które zaprezentowały dziś swoje sprawozdania.

Komisja ds. Edukacji dla Bezpieczeństwa - organizowała spotkania, prelekcje, zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach z przedstawicielami służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w naszym mieście. Podejmowana tematyka to m.in. cyberprzemoc, przeciwdziałanie uzależnieniom. Spotkania organizowane były również dla dorosłych, przede wszystkim członków rad pedagogicznych, rodziców i opiekunów. Organizacja miejskiego i wojewódzkiego turnieju BRD „Bezpieczne zachowanie się w lesie” –program dla klas V i VI w SP nr 6, koncertu profilaktycznego z recitalem „Jutro jest…wtedy, gdy pochylisz się nad sobą” dla szkół ponadgimnazjalnych, szkoleń dla nauczycieli z zakresu postepowania z młodocianymi sprawcami przemocy seksualnej. Realizacja Projektu –„Szkoła promująca bezpieczeństwo” -warsztaty samoobrony dla nauczycieli.

Komisja ds. Rodziny i Spraw Społecznych - w ramach kampanii "Bezpieczny Senior" przeznaczyła środki na kurs samoobrony dla seniorów, przygotowano i dystrybuowano ulotki dla osób doznających przemocy, zorganizowano szkolenie dla oświaty na temat symptomów przemocy w rodzinie.

Komisja ds. Bezpiecznych Przestrzeni - do jej osiągnięć należy m.in. zakup ponad dwustu detektorów tlenku węgla i zamontowanie ich w lokalach komunalnych, przygotowanie tabliczek z numerami alarmowymi, które pojawią się w budynkach komunalnych. Ze środków komisji zakupiono również specjalny namiot mobilny dla Straży Pożarnej.

To tylko część działań podejmowanych przez poszczególne komisje w tym roku. W planach na ten rok jest jeszcze m.in. zamontowanie ławeczek przy przychodniach, objęcie monitoringiem kreatywnego podwórka przy ul. Wapiennej, wyposażenie wszystkich przedszkoli w kamizeli odblaskowe, zakup sprzętu do namiotu mobilnego.

Lista osób wyróżnionych

OSOBY WYRÓŻNIONE STATUETKĄ I PISEMNYM PODZIĘKOWANIEM: 1. Mirosława Mariańska Z- ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu 2. Hanna Mierzejewska Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu 3. Anna Olszewska Dyrektor Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Elblągu 4. Artur Adamczuk Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych 5. Zbigniew Lichuszewski Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 6. Mieczysław Szałachowski Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka”

OSOBY WYRÓŻNIONE PISEMNYM PODZIĘKOWANIEM: 7. Bożena Kąkol Dyrektor Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu 8. Joanna Pietraszewska Departament Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych - podinspektor ds. finansów i logistyki 9. Anna Pyzik Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu 10. Karolina Wiercińska Strażnik Straży Miejskiej w Elblągu 11. Agnieszka Wierzbicka Kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Elblągu 12. Jarosław Graman Komenda Miejska Policji w Elblągu 13. Marek Jarosz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu 14. Marek Kamm Departament Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Elblągu -oficer Rowerowy ds. Rozwoju Komunikacji 1 Tomasz Malesiński Dowódca Jednostki Ratowniczo –Gaśniczej nr 1 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu 16 Remigiusz Najman Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu 17. Robert Papierowski Komenda Miejska Policji w Elblągu

Monika Borzdyńska, Rzecznik prasowy w Biurze Prezydenta Miasta

1
5
oceń tekst 6 głosów 17%

Powiązane artykuły

Radna do prezydenta Wilka: Dość już Pana obłudy i nienawiści

04.12.2013 komentarzy 48

- Jak można zarządzać miastem kierując się jedynie nienawiścią, prywatą i partyjniactwem? Jak wiele trzeba mieć w sobie kompleksu ”nicnierobienia”,...