› bieżące
12:00 / 18.08.2017

ZUS informuje: kiedy złożyć wniosek o emeryturę?

ZUS informuje: kiedy złożyć wniosek o emeryturę?

Wniosek o emeryturę będzie można składać już na 30 dni przed osiągnięciem wieku emerytalnego, czyli pierwsze wnioski z tytułu obniżonego wieku emerytalnego będą przyjmowane od 1 września.

1 października 2017 r. wchodzą w życie przepisy obniżające wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Z obniżenia wieku emerytalnego w ostatnim kwartale tego roku skorzystać może dodatkowo 331 tys. osób w kraju. W województwie warmińsko-mazurskim do ZUS może dodatkowo wpłynąć ok. 10,5 tysięcy wniosków o emeryturę. ZUS wnioski zacznie przyjmować już 1 września.

Jeśli wniosek złożymy już we wrześniu, emerytura od obniżonego wieku emerytalnego zostanie przyznana dopiero od października, z chwilą wejścia w życie przepisów ustawy.

Nie ma jednak znaczenia czy wniosek o emeryturę złożymy na początku miesiąca czy pod koniec. Świadczenie zostanie przyznane od października i będzie wypłacona za cały miesiąc, nawet jeśli wniosek zostanie złożony w ostatnim dniu października.

Jednak aby otrzymać wypłatę emeryturę musimy spełniać określone warunki. Wiek - 60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna, rozwiązać umowę o pracę oraz dołączyć świadectwo pracy lub świadectwa pracy jeśli mamy zawartą więcej niż jedną umowę o pracę. Pamiętajmy również o wyliczonym kapitale początkowym.

Osoby, które do końca września osiągną wiek emerytalny, będę mogły złożyć wniosek bez przeszkód. Natomiast ze składaniem wniosku w pierwszych dniach września powinny wstrzymać się osoby, które wiek emerytalny będą kończyły w październiku, listopadzie lub grudniu. Dla nich istnieje ryzyko otrzymania decyzji odmownej.


Prawo do emerytury przysługuje po spełnieniu określonych warunków. Najważniejszym jest wiek. Jeśli więc warunek wieku nie jest spełniony, nie ma prawa do świadczenia. Co prawda w sytuacji gdy jest to jedyny niespełniony na dzień zgłoszenia wniosku warunek przyznania emerytury, ZUS działając w interesie ubezpieczonego nie wydaje od razu decyzji odmownych, tylko oczekuje z jej wydaniem do dnia osiągnięcia wieku. Przyjmuje się jednak, że ta odległość czasowa między złożeniem wniosku a ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego nie może być dłuższa niż 30 dni. Zatem wniosek najwcześniej można złożyć na 30 dni przed ukończeniem wieku emerytalnego


Na Sali obsługi Klienta czekają doradcy emerytalni, którzy służą pomocą przy składaniu wniosku o emeryturę, wyliczą za pomocą specjalnego kalkulatora emerytalnego wysokość naszej emerytury, powiedzą również jakie dokumenty powinniśmy dołączyć do wniosku.

Jest kilka sposobów na złożenie wniosku o emeryturę: osobisty – w sali obsługi klientów w ZUS, przesłać pocztą, wysłać poprzez Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS, o ile mamy podpis elektroniczny i ustalony kapitał początkowy. Poprzez PUE ZUS można też umówić się z pracownikiem SOK, doradcą emerytalnym, na konkretny dzień i godzinę w ZUS.

Monika Górecka

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS

Województwa warmińsko-mazurskiego

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%