› bieżące
08:44 / 30.01.2018

ZUS: Przekaż 1 procent podatku na organizację pożytku publicznego

ZUS: Przekaż 1 procent podatku na organizację pożytku publicznego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłanie deklaracji podatkowych PIT za 2017 r. Formularze PIT zostaną wysłane do wszystkich osób, które w 2017 roku chociaż raz pobrały świadczenie z ZUS. Deklaracje będą wysyłane do podatników sukcesywnie, nie później niż do końca lutego 2018 r.

- Oddziały ZUS w województwie warmińsko-mazurskim  przygotowały do  wysyłki 319 844 informacji i rozliczeń podatkowych. W tym roku wszyscy emeryci i renciści, którzy nie korzystają z odliczeń mogą bez wypełniania PIT-37 przekazać 1% podatku na wybraną przez siebie Organizację Pożytki Publicznego.- informuje  Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

1% na rzecz OPP
Przypominamy, że świadczeniobiorcy (emeryci lub renciści), którzy chcą przekazać 1% podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego mają taką możliwość w składanym do urzędu skarbowym rocznym zeznaniu PIT. Informację o przekazaniu 1% na rzecz wskazanej OPP powinni złożyć do Urzędu Skarbowego na druku PIT-OP. Urząd Skarbowy po otrzymaniu PIT-OP dokona rozliczenia na podstawie otrzymanego rocznego obliczenia podatku na PIT-40A dostarczonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Odliczenie od dochodu
Świadczeniobiorcy, którzy mogą skorzystać z przysługujących im odliczeń od dochodu lub od podatku, mogą tego dokonać w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36 składanym do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia 2018 r.

Deklaracje PIT przesyłane przez ZUS
Wśród rozsyłanych w 2018 roku dokumentów PIT znajdą się następujące formularze:
PIT-40A - roczne obliczenie podatku dla osób, które przynajmniej w grudniu 2017 roku pobierały emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub rentę socjalną i nadal to świadczenie uzyskują.

PIT-11A - informacja o dochodach wystawiana dla osób, które nie pobierały wyżej wymienionych świadczeń do końca roku podatkowego lub nie są świadczeniobiorcami w momencie rozliczenia. 
Formularz ten otrzymają również osoby, które w 2017 roku:
złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania swoich dochodów 
z małżonkiem, dziećmi itp., a przed końcem roku podatkowego nie złożyły oświadczenia 
o rezygnacji z tego zamiaru, złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek wg. wyższej skali podatkowej lub bez pomniejszania o miesięczną kwotę zmniejszenia tj. o kwotę 46,33 zł, pobierały zasiłki przysługujące z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa, którym nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania.
PIT-11  - otrzymają osoby, które otrzymały świadczenie należne po osobie zmarłej,
PIT-8C - informację o przychodach z tytułu alimentów potrąconych ze świadczenia wypłacanego przez ZUS, otrzymają osoby alimentowane na podstawie wyroku sądu  lub ugody w kwocie przekazanej nadwyżki powyżej 700 zł. miesięcznie, o ile zasądzona/ustalona kwota alimentów przewyższa 700 zł. Powyższej informacji nie otrzymują dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, ponieważ alimenty wypłacone na rzecz ww. dzieci jest wolny od podatku dochodowego.

Katarzyna Krupicka, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa podlaskiego w zastępstwie:
Anny Ilukiewicz, Regionalnego Rzecznika Prasowego ZUS województwa warmińsko-mazurskiego

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%