› bieżące
13:11 / 23.09.2013

Zwrotu za czynsze nie będzie. "NIE" dla obietnic poprzednich władz

Zwrotu za czynsze nie będzie.

fot. Konrad Kosacz

Prezydent Jerzy Wilk nie zamierza wywiązywać się z obietnic, za którymi stoi poprzednia władza. Lokatorzy budynków ZBK, którzy wykupowali lokale należące do Miasta, czują się oszukani. Radni zapewniali ich, że otrzymają zwrot części czynszów. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zaskarżył uchwałę, ponieważ gospodarowanie mieszkaniami komunalnymi należy do kompetencji prezydenta – nie do Rady Miasta.

Uchwała z lutego 2013 roku zakładała, że osoby, które złożyły wniosek o wykup mieszkania, a wciąż płacą czynsz według nowych podwyższonych stawek, otrzymają zwrot pieniędzy w ciągu 2 miesięcy. Po tej informacji Ratusz został zalany wnioskami lokatorów, chcących zmienić swój status z najemcy na właściciela. Sprawa stanęła pod znakiem zapytania, kiedy Wojewoda Warmińsko-Mazurski odrzucił uchwałę radnych o zwrocie nadpłaty czynszu.

Jak poinformowała nas wówczas Edyta Wrotek rzecznik prasowy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego: 

- Wojewoda Marian Podziewski złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie zwrotu nabywcom lokali mieszkalnych części czynszu najmu.

W uzasadnieniu decyzji wojewody czytamy m.in., że ewentualny zwrot części czynszu najemcom wyrażającym wolę nabycia zajmowanego lokalu wiąże się ze sferą wykonawczą i jest gospodarowaniem mieniem komunalnym, o którym stanowi art . 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym, w związku z czym należy do kompetencji Prezydenta Miasta, a nie Rady Miejskiej i nie może stanowić aktu prawa miejscowego.

Czy prezydent skorzysta zatem z możliwości decydowania o zwrocie pieniędzy za nadpłacone czynsze?

- Pan Prezydent nie przewiduje wprowadzenia zarządzenia umożliwiającego częściowy zwrot czynszu nabywcom lokali mieszkalnych ponieważ na sesji w dniu 29 sierpnia 2013 r. została podjęta uchwała o obniżeniu stawki czynszu. Nowa stawka czynszu w wysokości 6,00 zł/m2 będzie obowiązywała od 1 stycznia 2014 roku na podstawie Zarządzenia Prezydenta – informuje nas Łukasz Mierzejewski z Urzędu Miasta.

Kwestią sporną byłoby też działanie uchwały w praktyce - jeżeli zwrot otrzymałyby osoby, które nie zdążyły z wykupem mieszkania -  to czy nadpłacone czynsze zwracać też:  

- osobom, których nie stać na wykup mieszkania

- osobom, które zdążyły wykupić mieszkanie przed wprowadzeniem nowych stawek czynszów

- osobom, które mieszkają w tzw. zasobach niezbywalnych, które muszą pozostać miejskie.

Przedreferendalne obietnice radnych i tym razem okazały się przysłowiowymi gruszkami na wierzbie. Właściciele wykupionych mieszkań nie mogą już mieć złudzeń – zwrotów części czynszów nie będzie.

13
3
oceń tekst 16 głosów 81%

Powiązane artykuły

Obniżka czynszów. Referendalna obietnica pod znakiem zapytania

04.09.2013 komentarzy 4

Media zalewają informacje na temat przyjęcia projektu uchwały o obniżkach czynszów. Tyle, że w uchwale tej nie ma słowa o zmniejszeniu opłaty za czynsz....

Wojewoda zaskarża uchwałę. Lokatorzy stracą obiecane pieniędze

06.09.2013 komentarzy 3

Lokatorzy budynków ZBK zachęceni obietnicami elbląskich radnych, wykupowali lokale należące do Miasta. Krok ten miał uchronić ich przed rosnącymi opłatami...

Jako radny głosował za, jako prezydent jest przeciw

25.09.2013 komentarzy 12

Wokół uchwały o zwrocie części czynszów narosło wiele kontrowersji. Chociaż w przedreferendalnej gorączce wszyscy radni projekt uchwały poparli,...