› relacje
08:00 / 03.11.2016

„Żywe obrazy” – niekonwencjonalna inicjatywa uczniów Liceum Plastycznego

„Żywe obrazy” – niekonwencjonalna inicjatywa uczniów Liceum Plastycznego

fot. nadesłane

Młodzież z Liceum Plastycznego po raz kolejny dowiodła, że kontakt ze sztuką może nieść za sobą duży ładunek emocji. 29 października w C.H. Ogrody uczniowie ożywili popularne obrazy, wcielając się na kilka godzin w postacie namalowane ręką mistrzów.

Zaczynając od „Krzyku” Edwarda Muncha, a kończąc na „Śmierci skąpca” Hieronima Boscha, każdy odwiedzający w tym dniu centrum handlowe mógł z bliska przyjrzeć się scenom z najsłynniejszych dzieł sztuki malarskiej. Przestrzeń galerii handlowej zamieniła się w galerię sztuki, umożliwiając wszystkim odwiedzającym chwilę zadumy i refleksji. Wszystkie bowiem obrazy zostały dobrane tak, aby zachęcić do zatrzymania się i rozmyślania nad ważnymi momentami w życiu ludzkim. Tematem dzieł był człowiek i zagadnienia egzystencjalne, z którymi zmaga się na przestrzeni wieków – miłość, wyobraźnia, przemijanie, lęk, śmierć.

Projekt miał na celu przybliżenie ważnych dla historii sztuki dzieł malarskich szerszemu gronu odbiorców. Osią przedsięwzięcia były przygotowane przez uczniów inscenizacje scen z obrazów. Odwiedzający galerię chętnie włączyli się w działania, poszukując ustawionych na dwóch piętrach centrum aranżacji. Przy każdym stanowisku młodzież rozdawała ulotki, na których znajdowały się podstawowe informacje oraz ciekawostki dotyczące prezentowanych dzieł. Uczniowie Liceum Plastycznego rozstawili również tablice informacyjne, pokazujące obrazy i informujące o autorze, tytule oraz miejscu wystawiania oryginału. Akcja przyniosła niewątpliwą korzyść samym uczniom, ucząc ich pracy zespołowej oraz doskonaląc umiejętność działań metodą projektu.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w to przedsięwzięcie: C.H. Ogrody za wsparcie i udostępnienie przestrzeni, nauczycielom za organizację. Przede wszystkim zaś uczniom – za przygotowanie wydarzenia i wytrwałe odgrywanie powierzonych im ról.

Anna Bazylczyk, Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%

Zdjęcia ilość zdjęć 9