55. rocznica utworzenia Podoficerskiej Szkoły Zawodowej