69. Rocznica zdobycia Elbląga przez Armię Czerwoną