Czy pojawi się monitoring w obrębie wiaduktu na ul. Dębowej?

  • Czy pojawi się monitoring w obrębie wiaduktu na ul. Dębowej?
  • Czy pojawi się monitoring w obrębie wiaduktu na ul. Dębowej?
  • Czy pojawi się monitoring w obrębie wiaduktu na ul. Dębowej?
  • Czy pojawi się monitoring w obrębie wiaduktu na ul. Dębowej?
  • Czy pojawi się monitoring w obrębie wiaduktu na ul. Dębowej?
  • Czy pojawi się monitoring w obrębie wiaduktu na ul. Dębowej?
  • Czy pojawi się monitoring w obrębie wiaduktu na ul. Dębowej?
  • Czy pojawi się monitoring w obrębie wiaduktu na ul. Dębowej?
  • Czy pojawi się monitoring w obrębie wiaduktu na ul. Dębowej?
  • Czy pojawi się monitoring w obrębie wiaduktu na ul. Dębowej?