Donald Tusk nauroczystym posiedzeniu Senatu i Konwentu PWSZ