Elblążanie uczcili pamięć gen. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego. Będzie tablica na b. siedzibie bezpieki

  • Elblążanie uczcili pamięć gen. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego. Będzie tablica na b. siedzibie bezpieki
  • Elblążanie uczcili pamięć gen. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego. Będzie tablica na b. siedzibie bezpieki
  • Elblążanie uczcili pamięć gen. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego. Będzie tablica na b. siedzibie bezpieki
  • Elblążanie uczcili pamięć gen. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego. Będzie tablica na b. siedzibie bezpieki
  • Elblążanie uczcili pamięć gen. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego. Będzie tablica na b. siedzibie bezpieki
  • Elblążanie uczcili pamięć gen. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego. Będzie tablica na b. siedzibie bezpieki
  • Elblążanie uczcili pamięć gen. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego. Będzie tablica na b. siedzibie bezpieki
  • Elblążanie uczcili pamięć gen. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego. Będzie tablica na b. siedzibie bezpieki
  • Elblążanie uczcili pamięć gen. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego. Będzie tablica na b. siedzibie bezpieki
  • Elblążanie uczcili pamięć gen. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego. Będzie tablica na b. siedzibie bezpieki