Elwingą Ilfingiem z Elbląga do Elbinga i z powrotem