Inscenizacja walk wojsk krzyżackich z prusami. Święto Chleba 2014.