Klasy mundurowe ZSTI. Wolontariat jest ich pasją i codziennością

  • Klasy mundurowe ZSTI. Wolontariat jest ich pasją i codziennością
  • Uczeń trzeciej klasy drużyny pożarniczej  ZST-I w Elblągu
  • Uczeń trzeciej klasy drużyny pożarniczej  ZST-I w Elblągu
  • Od lewej: dyrektor ZSTI w Elblągu Mariola Witomska oraz wychowawczyni drużyn pożarniczych Anna Nowocień
  • Klasy mundurowe ZSTI. Wolontariat jest ich pasją i codziennością
  • Klasy mundurowe ZSTI. Wolontariat jest ich pasją i codziennością
  • Klasy mundurowe ZSTI. Wolontariat jest ich pasją i codziennością