Kolizja hondy z koparką na skrzyżowaniu ulic Tamka i Zamkowej