Konferencja wiceprezydenta dot. rewitalizacji wieży