Konsultacji w sprawie Parku Modrzewie ciąg dalszy.