Kontynuacja prac przy ustawianiu podpór pod wiaduktem na Nowodworskiej