Międzyinstytutowe Mistrzostwa PWSZ w Kajakarstwie Klasycznym o Wiosło Rektora PWSZ