Most zwodzony wzdłuż ul. Studziennej otwarty dla ruchu pieszych