Plebiscyt na najciekawsze palmy przy Ratuszu Staromiejskim