Porozumienie między miastem Elbląg i powiatem elbląskim.