Posiedzenie Klubu Parlamentarnego Solidarnej Polski w Elblągu