Przemarsz wojsk pruskich i krzyżackich na plac przy Ratuszu Staromiejskim. Inscenizacja “Akt założenia miasta Elbląga”