Rewitalizacja Parku Kajki

  • Zdjęcie archiwalne z lipca 2011