Rośnie poziom wody w rzece Elbląg. Stan ostrzegawczy

  • Rośnie poziom wody w rzece Elbląg. Stan ostrzegawczy
  • 24 X 2018 r. poziom wody w rzece Elbląg przekroczył stan ostrzegawcz
  • 24 X 2018 r. poziom wody w rzece Elbląg przekroczył stan ostrzegawcz
  • Rośnie poziom wody w rzece Elbląg. Stan ostrzegawczy
  • 24 X 2018 r. poziom wody w rzece Elbląg przekroczył stan ostrzegawczy
  • Rośnie poziom wody w rzece Elbląg. Stan ostrzegawczy
  • Rośnie poziom wody w rzece Elbląg. Stan ostrzegawczy
  • Rośnie poziom wody w rzece Elbląg. Stan ostrzegawczy
  • 24 X 2018 r. poziom wody w rzece Elbląg przekroczył stan ostrzegawcz