Uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego w Elblągu