Wieżyczka widokowa na Zawadzie_ stan na 15.04.2013