Wojewódzka inauguracja roku szkolnego w Zespole Szkół Gastronomicznych