Wręczenie nominacji nowym dyrektorom placówek szkolnych